Dozvíte se, která banká má v Česku kód banky 3500. Najdete také nějaké základní informace o této bance.